Systemy kontroli dostępu


Systemy kontroli dostępu

 

System kontroli dostępuWiększość wszelkiego typu obiektów zabezpieczonych w nocy przez systemy alarmowe w dzień może być chronionych przez systemy kontroli dostępu i często powiązanymi z nimi systemami rejestracji czasu pracy. Mamy w ofercie wiele rozwiązań z zakresu nadzorowania ruchu osobowego lub pojazdów w budynkach i na terenach zamkniętych.

Proponowane przez nas rozwiązania zapewniają m.in.:

 1. pełną integrację z pozostałymi systemami ochrony mienia,
 2. identyfikację personelu i wielopoziomową kontrolę dostępu do chronionych miejsc i pomieszczeń przy zastosowaniu:
  • kodów osobistych,
  • kart zbliżeniowych,
  • kluczy elektronicznych – pastylek Dallas
 3. kontrolę ruchu osób w instytucji,
 4. ochronę majątku i poufnych informacji firmy,
 5. zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów,
 6. ograniczenie kosztów ochrony

Instalacje systemów kontroli dostępu wykonujemy na sprzęcie firm:
Tayama, Roger, Satel, Hentech